+420 312 292 930

  

POSLÁNÍM DOMOVA  KLADNO-ŠVERMOV

je dopomoci seniorům, kteří jsou z důvodu svého stáří a zdravotního stavu odkázání na pomoc druhé osoby, žít běžný život podle jejich možností tak, aby se co nejvíce blížil způsobu a možnostem života ostatních lidí, a aby tak bylo zamezeno jejich sociálnímu vyloučení.  

  

CÍLOVÁ SKUPINA:

Domov Kladno - Švermov je určen pro seniory starší 60 let. 

  

Domov poskytuje služby i osobám v plném invalidním důchodu a starobním důchodu mladším 60 let, kteří byli přijati před účinností  Zákona 108/2006Sb., další osoby této skupiny nepřijímá.

 

  

Věková struktura cílové skupiny :

Dospělí:             27 -  64 let

Mladší senioři:   65 -   80 let

Starší senioři:     nad 80 let

 

Domácí řád

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Výroční zpráva 2018    Přílohy výroční zprávy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty za rok 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016 

 

Výroční zpráva 2015

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 K NAHLÉDNUTÍ  ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 K NAHLÉDNUTÍ  ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 K NAHLÉDNUTÍ  ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K NAHLÉDNUTÍ  ZDE 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K NAHLÉDNUTÍ  ZDE 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015