+420 312 292 930

Stravování

  • stravování se zajišťuje ve vlastní kuchyni
  • dietní strava je poskytována v souladu s rozhodnutím ošetřujícího lékaře
  • strava se připravuje podle předem sestaveného jídelního lístku, který schvaluje: 

o       ředitel zařízení

o       vedoucí sestra zařízení

o       vedoucí kuchařka

o       skladní

o       uživatel

o       praktický lékař

 

  • cena za stravu - viz. ceník