+420 312 292 930

Další služby

Uživatelé mají k dispozici nebo mohou využívat :

  • vlastní knihovnu  Domova
  • služby kadeřnice, pedikérek
  • depozitní účet
  • duchovní péči pro věřící
  • aktivizační činnosti
  • kulturní akce
  • kroužek šikovných rukou
  • pomoc při uplatňování práv
  • obstarávání osobních záležitostí
  • prodejnu smíšeného zboží na budově č.9