fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Hledáme dobrovolníky!!! 

Kdo může být u nás dobrovolníkem?

Každý, kdo se ztotožní s popisem dobrovolníka uvedeným níže a konkrétně:

 • studenti od 15-ti (18-ti) let věku
 • pracující
 • matky a otcové na MD
 • senioři
 • nezaměstnaní
 • absolventi

Co Vám může dobrovolnictví přinést?

Smysluplné využití volného času, dobrý pocit, změnu životních postojů a hodnot, životní nadhled, nové zkušenosti a zážitky, nové lidi a přátele, nové prostředí, využití svých dovedností, naplnění svých potřeb. 

Komu a jak můžete u nás pomáhat? 

Seniorům - trávit společně čas četbou, hraním společenských her, malováním nebo prostým povídám a nasloucháním. Doprovázením na procházkách. Dále se můžete podílet na skupinových aktivitách a představovat vlastní dovednosti našim uživatelům, podílet se na aktivizačních činnostech našich uživatelů (výlety, soutěže, společenské akce).

Dále můžete do našeho zařízení docházet s Vaším psem nebo kočkou, kteří jsou schopni připojit se k našim uživatelům jako zvířecí přátelé v rámci canisterapie nebo felinoterapie. 

Co musíte splnit, abyste se u nás mohli stát dobrovolníkem?   

 • zkontaktovat nás
 • mít čistý trestní rejstřík
 • projít pohovorem a zaškolením
 • mít osobní zájem o dobrovolnickou službu
 • uzavřít smlouvu

Koordinátor dobrovolníků (kontaktní osoba):

Tereza Šlancová, DiS.  - tel: +420 312 273 253

Pokud Vás zaujala možnost být dobrovolníkem v našem domově pro seniory neváhejte nás kontaktovat!!! 

Zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality péče. Standardy kvality hovoří mimo jiné o tom, že uživatelé rezidenčních zařízení by měli žít jako jejich vrstevníci běžným způsobem života, měli by být součástí okolního společenství a jejich život by měl být důstojný při zachování schopnosti prosazovat svá práva. Jednou z možností, jak přirozeně a nenásilně naplnit uvedené zásady, jsou právě dobrovolníci, tedy lidé, kteří bezplatně nabídnou část svého času, energie a schopností.

Dobrovolnictví je vědomá, svobodná činnost ve prospěch druhých. Dobrovolnictví znamená darovat kousek sebe někomu jinému. Je to sdílená zodpovědnost – člověk si uvědomuje a svými činy dokazuje, že není na světě sám. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

Dobrovolník je každý, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Může to být v podstatě každý člověk, který se rozhodne věnovat kousek svého času někomu, kdo je na tom hůře než on sám. Je to člověk s rozvinutým citem pro potřeby svého okolí, který se zajímá o dění kolem sebe a chce se do něj zapojit. Je to někdo, kdo neváhá věnovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých nebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo dělat.

Dobrovolnictví je legislativně upraveno Zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.