+420 312 292 930

Stravování

  • stravování se zajišťuje ve vlastní kuchyni
  • dietní strava je poskytována v souladu s rozhodnutím ošetřujícího lékaře
  • strava se připravuje podle předem sestaveného jídelního lístku, který schvaluje: 
  • ředitel zařízení
  • vedoucí sestra zařízení
  • vedoucí kuchařka
  • skladní
  • uživatel
  • praktický lékař