fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.:

- domov pro seniory dle ustanovení § 49 - organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Zřizovatelem je Středočeský kraj.

Informace na: Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Kladno - Švermov                                                
  poskytovatel sociálních služeb
  se sídlem Vojtěcha Dundra 1032
  273 09 Kladno Švermov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Kladno - Švermov                                                
  poskytovatel sociálních služeb
  se sídlem Vojtěcha Dundra 1032
  273 09 Kladno Švermov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek 8:00 do 14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 312 292 940
  mobilní telefon: +420 602 147 361

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovkladno-svermov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Kladno - Švermov                                                
  poskytovatel sociálních služeb
  se sídlem Vojtěcha Dundra 1032
  273 09 Kladno Švermov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  info@domovkladno-svermov.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  wr2kh96

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 35-3513350237/0100

6. IČO

71234462

7. DIČ

CZ71234462, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@domovkladno-svermov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): wr2kh96

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Kladno - Švermov, Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno - Švermov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl zřízen, sazby nejsou stanoveny

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli Domov Kladno - Švermov žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Výroční zpráva za rok 2021 - nebyly žádné informace požadovány

 • Výroční zpráva za rok 2022 - nebyly žádné informace požadovány