fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sociální služby

Sociální služby

Službu poskytujeme:

 • jednotlivcům
 • partnerským dvojicím
 • osobám, které potřebují bezbariérový přístup (pohybující se s pomocí kompenzačních pomůcek, na vozíčku)
 • osobám částečně soběstačným při pohybu a sebeobsluze
 • osobám nepotřebujícím vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřetržitou lékařskou péči, ale pouze občasnou, zajišťovanou externě smluvním lékařem nebo jiným zdravotnickým zařízením
 • osobám trpícím inkontinencí jakéhokoli druhu  a stupně
 • osobám se stomií (močovým nebo střevním vývodem)
 • osobám plně nesoběstačným při pohybu a sebeobsluze
 • osobám s lehkou demencí

Uživatelům zajišťujeme péči základní, která obsahuje dopomoc k upevňování a udržování znalostí, dovedností a návyků v oblasti společenské, sebeobsluhy, stolování, hygieny.

Základní péčí o uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách. Odbornou zdravotní péči vykonávají všeobecné sestry. Zprostředkovanou odbornou péči poskytují praktičtí lékaři a odborní lékaři.

Službu neposkytujeme:

V souladu s § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komunikace a spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů, přáteli a zástupci různých organizací, sdružení, institucí je nedílnou součástí poskytované péče a služeb našim uživatelům.

Plán a průběh realizace základní a odborné péče o uživatele se odvíjí od časového období (týdenní, měsíční plán akcí).

Individuální plán pro jednotlivé uživatele je v souladu s jejich cíli.

Rozdílná je forma poskytované péče (skupinová, individuální, kombinovaná ) a míra nezbytné dopomoci a podpory uživatelům tak, aby odpovídala jejich individuálním dispozicím.

Využívání motivace pro zvýšení aktivního podílu uživatele při základní péči (sebeobsluha, hygiena apod.) i při péči odborné (sociální, vzdělávání, pracovně-rehabilitační apod.)

Spolupráce s výborem uživatelů – jako součást uplatňování vlastní vůle uživatelů. 

Rozsah poskytovaných služeb:

 • ubytování
 • stravování
 • úkony péče dle přiznaného stupně Příspěvku na péči