+420 312 292 930

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb jsou jinak řečeno pravidla, jak by měla fungovat kvalitní sociální služba. Standardy  musí být vypracovány u všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Tyto standardy slouží pro poskytovatele jako popis toho, jak má vypadat kvalitní služba, a jakým způsobem bude poskytována uživatelům. Standardy kvality slouží nejenom pracovníkům, ale také uživatelům dané služby. Na tvorbě těchto standardů se podílejí všichni pracovníci zařízení a zavazují se, že budou podle nich postupovat, jejich dodržování je kontrolováno. Se standardy musejí být seznámeni i uživatelé.

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Standard č. 2: Ochrana práv osob

Standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu

Standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby

Standard č. 5: Individuální plánování a průběh sociální služby

Standard č. 6: Dokumentace o poskytované sociální službě

Standard č. 7: Stížnosti na kvalitu či způsob poskytování služby

Standard č. 8: Návaznost poskytované sociální služby na další služby

Standard č. 9: Personální zajištění

Standard č. 10: Profesní rozvoj pracovníků

Standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované služby

Standard č. 12 : Informovanost o poskytované službě

Standard č. 13: Prostředí a podmínky

Standard č. 14: Nouzové a havarijní situace

Standard č. 15: Zvyšování kvality v poskytované službě