+420 312 292 930
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
 
Od 2. 2. 2023 do 10. 2. 2023 platí zákaz návštěv na BUDOVĚ Č. 2.
 
Návštěvy na ostatních budovách jsou povoleny. 
 
 
doporučení 

POSLÁNÍM DOMOVA KLADNO-ŠVERMOV

je dopomoci seniorům, kteří jsou z důvodu svého stáří a zdravotního stavu odkázání na pomoc druhé osoby, žít běžný život podle jejich možností tak, aby se co nejvíce blížil způsobu a možnostem života ostatních lidí, a aby tak bylo zamezeno jejich sociálnímu vyloučení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Domov Kladno - Švermov je určen pro seniory starší 60 let. Domov poskytuje služby i osobám v plném invalidním důchodu a starobním důchodu mladším 60 let, kteří byli přijati před účinností Zákona 108/2006Sb., další osoby této skupiny nepřijímá.

GDPR.pdf 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků

logo

Fotogalerie

Exteriéry Exteriéry Exteriéry Exteriéry Exteriéry jaro léto zima Exteriéry Exteriéry podzim podzim podzim Exteriéry Exteriéry Exteriéry Exteriéry