fulltextové vyhledávání

Domov Kladno - Švermov

Středočeský kraj

Posláním domova

je dopomoci seniorům, kteří jsou z důvodu svého stáří a zdravotního stavu odkázání na pomoc druhé osoby, žít běžný život podle jejich možností tak, aby se co nejvíce blížil způsobu a možnostem života ostatních lidí, a aby tak bylo zamezeno jejich sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinou

jsou senioři starší 60 let. Domov poskytuje služby i osobám v plném invalidním důchodu a starobním důchodu mladším 60 let, kteří byli přijati před účinností Zákona 108/2006 Sb., další osoby této skupiny nepřijímá.