fulltextové vyhledávání

 
 
 

POSLÁNÍM DOMOVA KLADNO-ŠVERMOV

je dopomoci seniorům, kteří jsou z důvodu svého stáří a zdravotního stavu odkázání na pomoc druhé osoby, žít běžný život podle jejich možností tak, aby se co nejvíce blížil způsobu a možnostem života ostatních lidí, a aby tak bylo zamezeno jejich sociálnímu vyloučení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Domov Kladno - Švermov je určen pro seniory starší 60 let. Domov poskytuje služby i osobám v plném invalidním důchodu a starobním důchodu mladším 60 let, kteří byli přijati před účinností Zákona 108/2006Sb., další osoby této skupiny nepřijímá.

GDPR.pdf 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků

logo

Fotogalerie

Exteriéry Exteriéry Exteriéry Exteriéry Exteriéry jaro léto zima Exteriéry Exteriéry podzim podzim podzim Exteriéry Exteriéry Exteriéry Exteriéry